หกพันไมล์ http://6000miles.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-11-2011&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-11-2011&group=8&gblog=32 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[Good Bye ..แคว้นเวลส์ บินเดี่ยวกลับบ้าน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-11-2011&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-11-2011&group=8&gblog=32 Mon, 28 Nov 2011 22:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-11-2011&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-11-2011&group=8&gblog=31 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเล่นยามเย็นที่ชายหาด Burn Ham On Sea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-11-2011&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-11-2011&group=8&gblog=31 Sun, 27 Nov 2011 0:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-11-2011&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-11-2011&group=8&gblog=30 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบหก.....W A T C H E S เมืองริมทะเลและสถานีรถไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-11-2011&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-11-2011&group=8&gblog=30 Wed, 23 Nov 2011 9:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-11-2011&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-11-2011&group=8&gblog=28 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบห้า. เมือง Wells ตอนบ่าย..ถ้าไม่แวะไปคงเสียดาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-11-2011&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-11-2011&group=8&gblog=28 Sat, 19 Nov 2011 23:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-11-2011&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-11-2011&group=8&gblog=26 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบสี่...Glastonbury .. เมืองสวยในอังกฤษตอนใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-11-2011&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-11-2011&group=8&gblog=26 Sun, 13 Nov 2011 14:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-11-2011&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-11-2011&group=8&gblog=24 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบสาม....สวัสดี WESTON BAY อีกวันหนาวๆ ในอังกฤษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-11-2011&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-11-2011&group=8&gblog=24 Sat, 05 Nov 2011 9:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2011&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2011&group=8&gblog=22 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบสอง...Happy Aniversary Wedding แด็ด&มัม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2011&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2011&group=8&gblog=22 Sun, 30 Oct 2011 9:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2011&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2011&group=8&gblog=21 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบเอ็ด...จักรยาน ภูเขา และเราสองคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2011&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2011&group=8&gblog=21 Sat, 29 Oct 2011 12:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-10-2011&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-10-2011&group=8&gblog=20 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบ..ตลาดนัดในวันหนาวที่ Ebbw Vale ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-10-2011&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=28-10-2011&group=8&gblog=20 Fri, 28 Oct 2011 23:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-09-2011&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-09-2011&group=8&gblog=18 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[เก้า.....นั่งรถไฟไปคาร์ดิฟฟ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-09-2011&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-09-2011&group=8&gblog=18 Thu, 08 Sep 2011 0:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-08-2011&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-08-2011&group=8&gblog=16 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[แปด....ไปดูม้าบนเนินเขา&เก็บลูกวิมแบร์รี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-08-2011&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-08-2011&group=8&gblog=16 Wed, 31 Aug 2011 0:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-08-2011&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-08-2011&group=8&gblog=15 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็ด....ย่ำไปใน Brecon Town แคว้นเวลส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-08-2011&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-08-2011&group=8&gblog=15 Fri, 26 Aug 2011 11:19:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=21-08-2011&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=21-08-2011&group=8&gblog=13 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[หก.... Crickhowell เมืองโรแมนติกที่แคว้นเวลส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=21-08-2011&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=21-08-2011&group=8&gblog=13 Sun, 21 Aug 2011 11:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-08-2011&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-08-2011&group=8&gblog=11 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้า....ช้อปปิ้งที่ตลาดนัด Abergavenny & สวน Linda Vista Gardens ในวันเงียบสงบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-08-2011&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-08-2011&group=8&gblog=11 Sat, 13 Aug 2011 12:25:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-12-2010&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-12-2010&group=4&gblog=16 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนเดินทางกลับเวลส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-12-2010&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-12-2010&group=4&gblog=16 Thu, 09 Dec 2010 20:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-12-2010&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-12-2010&group=4&gblog=15 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Birthday คุณนิวแมน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-12-2010&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-12-2010&group=4&gblog=15 Sat, 04 Dec 2010 21:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2010&group=4&gblog=13 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันดีดี ที่ซีเชลล์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2010&group=4&gblog=13 Thu, 02 Dec 2010 1:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-11-2010&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-11-2010&group=4&gblog=12 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สิบเอ็ด - ทองสมบูรณ์คลับ&Terano]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-11-2010&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-11-2010&group=4&gblog=12 Wed, 24 Nov 2010 22:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-11-2010&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-11-2010&group=4&gblog=11 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สิบ- สวัสดี Palio เขาใหญ่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-11-2010&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-11-2010&group=4&gblog=11 Thu, 18 Nov 2010 22:33:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-11-2010&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-11-2010&group=4&gblog=10 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่เก้า-ไปปากช่อง ( ก็ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมนี่นา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-11-2010&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=04-11-2010&group=4&gblog=10 Thu, 04 Nov 2010 22:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-02-2013&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-02-2013&group=2&gblog=18 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร์ ด ว า เ ล น ไ ท น์ ข อ ง เ ร า บิ น ส ว น ท า ง กั น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-02-2013&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-02-2013&group=2&gblog=18 Sat, 16 Feb 2013 23:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-01-2013&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-01-2013&group=2&gblog=17 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมกลิ่นกาแฟ...ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-01-2013&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-01-2013&group=2&gblog=17 Tue, 01 Jan 2013 2:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=22-01-2012&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=22-01-2012&group=2&gblog=16 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วีซ่าผ่านแล้ว...คราวนี้ขอหนึ่งปี อุ อุ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=22-01-2012&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=22-01-2012&group=2&gblog=16 Sun, 22 Jan 2012 0:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-02-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-02-2011&group=2&gblog=15 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีวันวาเลนไทน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-02-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-02-2011&group=2&gblog=15 Mon, 14 Feb 2011 0:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-12-2010&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-12-2010&group=2&gblog=14 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[Good Bye ปีเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-12-2010&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=31-12-2010&group=2&gblog=14 Fri, 31 Dec 2010 1:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=20-12-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=20-12-2010&group=2&gblog=13 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญในวันหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=20-12-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=20-12-2010&group=2&gblog=13 Mon, 20 Dec 2010 10:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-12-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-12-2010&group=2&gblog=11 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[จากลูกไม้หลังบ้าน..มาเป็นน้ำพิลังกาสา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-12-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-12-2010&group=2&gblog=11 Sun, 19 Dec 2010 23:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-08-2015&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-08-2015&group=13&gblog=2 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[งานแต่งเรียบง่ายในบ้านสวน ของสาวไทยกับหนุ่มเวลส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-08-2015&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-08-2015&group=13&gblog=2 Sat, 08 Aug 2015 21:48:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-02-2014&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-02-2014&group=12&gblog=3 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ไ ป ช็ อ บ ปิ้ ง ที่ F e s t i v al P a r k กั บ D a d & M a m]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-02-2014&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-02-2014&group=12&gblog=3 Fri, 07 Feb 2014 22:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-08-2013&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-08-2013&group=12&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ไ ป พั ก ร้ อ น ที่ แ ค ว้ น เ ว ล ส์ ....ปี ที่ ส า ม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-08-2013&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-08-2013&group=12&gblog=1 Sat, 17 Aug 2013 12:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-01-2013&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-01-2013&group=11&gblog=8 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ ส ว น ผึ้ ง @ แ ล้ ว เ ร า ก็ ไ ด้ ม า ที่ นี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-01-2013&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-01-2013&group=11&gblog=8 Sat, 26 Jan 2013 20:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-04-2011&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-04-2011&group=1&gblog=17 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองกอง...หวานมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-04-2011&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-04-2011&group=1&gblog=17 Sun, 17 Apr 2011 22:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-12-2012&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-12-2012&group=11&gblog=6 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[อั ม พ ว า...วั น นี้ พ า ฝ รั่ ง ไ ป ค่ า ย บ า ง กุ้ ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-12-2012&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-12-2012&group=11&gblog=6 Mon, 10 Dec 2012 20:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-04-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-04-2011&group=1&gblog=15 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับจากโรงพยาบาลแล้ว..ดีใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-04-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-04-2011&group=1&gblog=15 Sat, 09 Apr 2011 13:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-11-2012&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-11-2012&group=11&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[อั ม พ ว า..ม า แ ล้ ว ก็ ห ล ง รั ก..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-11-2012&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=16-11-2012&group=11&gblog=4 Fri, 16 Nov 2012 19:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-03-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-03-2011&group=1&gblog=13 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สึนามิ..ญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-03-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-03-2011&group=1&gblog=13 Sun, 13 Mar 2011 21:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-11-2012&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-11-2012&group=11&gblog=2 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[- ไ ป รั บ ล ม ท ะ เ ล - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-11-2012&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-11-2012&group=11&gblog=2 Sun, 11 Nov 2012 21:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-11-2012&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-11-2012&group=11&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ ก ลั บ ม า ที่ ซี เ ช ล ล์...ปี ที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-11-2012&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-11-2012&group=11&gblog=1 Sat, 03 Nov 2012 20:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-08-2012&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-08-2012&group=10&gblog=8 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วั น อี ส เ ต อ ร์ : ที่ บ้ า น ใ น B r y n m a w r]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-08-2012&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-08-2012&group=10&gblog=8 Fri, 03 Aug 2012 23:12:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=12-07-2012&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=12-07-2012&group=10&gblog=7 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสาบที่ Bryn Bach Park ฤดูใบไม้ผลิ..ก่อนไปเยี่ยมโทมัสน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=12-07-2012&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=12-07-2012&group=10&gblog=7 Thu, 12 Jul 2012 14:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-06-2012&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-06-2012&group=10&gblog=6 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งหนาว..ยิ่งง่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-06-2012&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-06-2012&group=10&gblog=6 Fri, 29 Jun 2012 22:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-05-2012&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-05-2012&group=10&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วหิมะก็ตก..ในฤดูใบไม้ผลิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-05-2012&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-05-2012&group=10&gblog=4 Sun, 27 May 2012 23:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-05-2012&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-05-2012&group=10&gblog=3 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[Abergavenny....ที่คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-05-2012&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=10-05-2012&group=10&gblog=3 Thu, 10 May 2012 9:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-05-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-05-2012&group=10&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[...กลับมาหาเธออีกครั้ง..แคว้นเวลส์..ฤดูใบไม้ผลิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-05-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=08-05-2012&group=10&gblog=1 Tue, 08 May 2012 0:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-03-2012&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-03-2012&group=9&gblog=7 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[At ..ป า น วิ ม า น..เ ชี ย ง ใ ห ม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-03-2012&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=17-03-2012&group=9&gblog=7 Sat, 17 Mar 2012 22:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2012&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2012&group=9&gblog=6 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาคม...ที่ ANNA รีสอร์ท&สปา เกาะช้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2012&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2012&group=9&gblog=6 Sun, 11 Mar 2012 21:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-03-2012&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-03-2012&group=9&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[@ S e a V i e w ....เ ก า ะ ช้ า ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-03-2012&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=01-03-2012&group=9&gblog=4 Thu, 01 Mar 2012 23:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-12-2011&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-12-2011&group=9&gblog=3 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะช้าง...และความทรงจำ @ ซีวิว รีสอร์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-12-2011&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-12-2011&group=9&gblog=3 Wed, 14 Dec 2011 23:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2011&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2011&group=9&gblog=2 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[Welcome to Thailand & The Sea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2011&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-12-2011&group=9&gblog=2 Fri, 02 Dec 2011 21:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-08-2011&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-08-2011&group=8&gblog=9 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สี่....เดินเล่นชม Boat Canal ที่ Goytre Wharf (แคว้นเวลส์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-08-2011&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-08-2011&group=8&gblog=9 Sun, 07 Aug 2011 20:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-08-2011&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-08-2011&group=8&gblog=8 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สาม ......ไปเที่ยวปราสาท Raglan Castle กับคุณนิวแมน ที่แคว้นเวลส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-08-2011&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-08-2011&group=8&gblog=8 Tue, 02 Aug 2011 21:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-07-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-07-2011&group=8&gblog=6 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สอง.....ไปเยี่ยมโทมัส@family ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-07-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-07-2011&group=8&gblog=6 Fri, 29 Jul 2011 21:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-07-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-07-2011&group=8&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่ง...ไปเที่ยวBryn Bach Country Park]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-07-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-07-2011&group=8&gblog=4 Sun, 24 Jul 2011 19:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-07-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-07-2011&group=8&gblog=3 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[Welcome To Wales ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-07-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-07-2011&group=8&gblog=3 Thu, 14 Jul 2011 21:09:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-06-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-06-2011&group=8&gblog=2 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ตั๋วเครื่องบินแล้ว...เก็บผลไม้ก่อนไปเที่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-06-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-06-2011&group=8&gblog=2 Thu, 30 Jun 2011 22:37:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-06-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-06-2011&group=8&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ยื่นวีซ่า UK ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-06-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-06-2011&group=8&gblog=1 Thu, 23 Jun 2011 21:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[หมวกไหมพรมขนแกะนุ่ม..นุ่ม..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 Mon, 07 Mar 2011 1:15:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2011&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2011&group=5&gblog=8 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้ยื่นวีซ่า UK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2011&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2011&group=5&gblog=8 Mon, 06 Jun 2011 23:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-05-2011&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-05-2011&group=5&gblog=7 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีร้อน..ไปเกาะช้าง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-05-2011&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=05-05-2011&group=5&gblog=7 Thu, 05 May 2011 22:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2011&group=5&gblog=6 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงคลื่นซัดสาด..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-03-2011&group=5&gblog=6 Fri, 11 Mar 2011 1:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-02-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-02-2011&group=5&gblog=5 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาเขียว&ตลาดน้ำสี่ภาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-02-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-02-2011&group=5&gblog=5 Wed, 23 Feb 2011 22:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-02-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-02-2011&group=5&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอกหนาวๆ..ที่เขาคิชฌกูฏ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-02-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=09-02-2011&group=5&gblog=4 Wed, 09 Feb 2011 0:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-12-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-12-2010&group=5&gblog=2 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-12-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=13-12-2010&group=5&gblog=2 Mon, 13 Dec 2010 0:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-12-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-12-2010&group=5&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ..เชียงรายฟ้าแจ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-12-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=07-12-2010&group=5&gblog=1 Tue, 07 Dec 2010 22:42:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-11-2010&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-11-2010&group=4&gblog=9 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่แปด-อีกหนึ่งคืน ที่จันทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-11-2010&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=02-11-2010&group=4&gblog=9 Tue, 02 Nov 2010 22:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2010&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2010&group=4&gblog=8 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่เจ็ด - Good bye เกาะช้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2010&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-10-2010&group=4&gblog=8 Sat, 30 Oct 2010 22:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2010&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2010&group=4&gblog=7 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่หก- ฝนพรมพรำ ไปกินส้มตำที่หาดทรายขาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2010&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=29-10-2010&group=4&gblog=7 Fri, 29 Oct 2010 22:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-10-2010&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-10-2010&group=4&gblog=6 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ห้า - ไปเดินเล่น ที่เดอะเดวา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-10-2010&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-10-2010&group=4&gblog=6 Tue, 26 Oct 2010 22:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=5 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สี่ - เกาะช้าง..รามายานารีสอร์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=5 Mon, 25 Oct 2010 22:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สาม-เดินเล่นที่คุ้งกระเบน: ไปพัก Seashell เก็บภาพทะเลสวยๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-10-2010&group=4&gblog=4 Mon, 25 Oct 2010 22:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-10-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-10-2010&group=4&gblog=3 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สอง-ไปหาคุณยาย : ไปเที่ยวโบสถ์คริสต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-10-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=24-10-2010&group=4&gblog=3 Sun, 24 Oct 2010 22:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-10-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-10-2010&group=4&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[Welcome คุณนิวแมน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-10-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-10-2010&group=4&gblog=1 Sat, 23 Oct 2010 22:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-04-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-04-2010&group=3&gblog=1 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ลีซาน....The Promise]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-04-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=26-04-2010&group=3&gblog=1 Mon, 26 Apr 2010 21:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=15-08-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=15-08-2010&group=2&gblog=9 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญจากคุณนิวแมน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=15-08-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=15-08-2010&group=2&gblog=9 Sun, 15 Aug 2010 17:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-07-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-07-2010&group=2&gblog=8 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[เสื้อนิตติ้งสีขาวงาช้าง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-07-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=27-07-2010&group=2&gblog=8 Tue, 27 Jul 2010 22:41:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-06-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-06-2010&group=2&gblog=7 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมาย..จากคนรักเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-06-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-06-2010&group=2&gblog=7 Fri, 25 Jun 2010 1:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-06-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-06-2010&group=2&gblog=5 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาไปนอนโรงพยาบาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-06-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=14-06-2010&group=2&gblog=5 Mon, 14 Jun 2010 1:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-05-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-05-2010&group=2&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งมังคุดให้คุณนิวแมน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-05-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=30-05-2010&group=2&gblog=4 Sun, 30 May 2010 13:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-04-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-04-2010&group=2&gblog=2 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเธอ..ผู้มาจากฟากกว๊านพะเยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-04-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=25-04-2010&group=2&gblog=2 Sun, 25 Apr 2010 13:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-07-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-07-2010&group=1&gblog=9 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกได้ ตกดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-07-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=18-07-2010&group=1&gblog=9 Sun, 18 Jul 2010 23:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-07-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-07-2010&group=1&gblog=8 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอศกรีมกะทิในเช้าวันเสาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-07-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-07-2010&group=1&gblog=8 Sun, 11 Jul 2010 22:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-07-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-07-2010&group=1&gblog=6 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงภาพนี้จังเลย...บราซิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-07-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=03-07-2010&group=1&gblog=6 Sat, 03 Jul 2010 22:01:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-06-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-06-2010&group=1&gblog=5 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาก่อนโรงพยาบาล..ดีใจได้กลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-06-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=19-06-2010&group=1&gblog=5 Sat, 19 Jun 2010 18:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2010&group=1&gblog=4 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้จะเจ็บตัวอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=06-06-2010&group=1&gblog=4 Sun, 06 Jun 2010 22:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-05-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-05-2010&group=1&gblog=3 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่ายรูปบนต้นมังคุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-05-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=11-05-2010&group=1&gblog=3 Tue, 11 May 2010 0:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-04-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-04-2010&group=1&gblog=2 http://6000miles.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเก็บมังคุดกับฉันไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-04-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=6000miles&month=23-04-2010&group=1&gblog=2 Fri, 23 Apr 2010 22:45:09 +0700